Tjänster

Plåtslageri
– Vi arbetar med alla de vanliga teknikerna och materialen, allt från traditionell stålplåt och koppar till zink, mässing och rostfritt.

Tätskikt
– Tätskikt är det som är vanligast förekommande efter plåtslageri. Vi jobbar med allt ifrån ”papptak” och duk på tak och terrasser till inbyggda tätskikt.

Taksäkerhet
– Iom med nya lagar och krav så arbetar vi även mycket med taksäkerhet, alltifrån gångbryggor till snöraskydd och det nödvändiga.

Skiffertak
– Vi har väldigt stort kunnande vad gäller skiffertak. Skiffer är ett material som man bör ha bred kompetens kring för att det ska bli bra. Så se till att välja en leverantör med bred erfarenhet inom detta.

Service
– Förutom de traditionella servicetjänsterna som som tex takavvattning, skorstensbeklädnader osv så erbjuder vi serviceavtal. Vi utför översyner och sammanställer underhållsplaner.

Snöskottning
– Under vintern utför vi väldigt mycket snöröjning av tak, Vi har avtal med stora fastighetsbolag, föravaltare privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Verksamheten omfattar både bevaknings- och avropsavtal.

Våra kunder är allt ifrån stora & medelstora byggföretag, fastighetsägare/fastighetsbolag men även bostadsrättsföreningar och privatpersoner främst inom Stockholms län – inget jobb är för stort eller litet.