Så mycket kostar det att byta tak

För dig som är villaägare kommer det inte som en överraskning att en takomläggning är och har i princip alltid varit ett dyrt projekt. Vad kostar ett nytt tak egentligen? För att svara på den frågan ska man först och främst vara införstådd med att det finns ganska mycket som påverkar priset på en takläggning. Till exempel kostar ett sådant projekt mer i storstäderna än i glesbygden. Visserligen bör man även ta hänsyn till material och arbete d.v.s. olika hantverkare tar olika mycket.

Det allra smidigaste sättet att få fram den rätta kostnaden är att samla in olika offerter. Tänk på att begära sådana från hantverkare vars erfarenhet inom takarbeten går att bevisa. Samla in de olika erbjudandena så har du konkreta siffror att titta över. Något viktigt att ha i åtanke vid beräkningen är att dela på material och arbetsdelen.

Gör egen kostnadskalkyl

Innan man börjar sin takomläggning ska man givetvis räkna på hur mycket det kommer att kosta. Ett nyttigt tips om den kalkylen är att dela upp material och arbetskostnad. Detta bör göras då du är berättigad till fakturaavdrag på takarbetet men inte på materialet som går åt.

Tänk på följande sätt. Ifall din utvalda hantverkare tar 600 kr/timme och arbetet beräknas att ta 100 arbetstimmar blir därmed arbetskostnaden 60 000 kr. Den kostnaden kan du få avdrag på vilket kommer att sänka den till hälften.

När det kommer till materialet kan priset per kvadratmeter skilja sig markant beroende på om du köper budgetklass eller om du väljer att satsa på dyrare varor. Rekommendationen är att man räknar på ett par eller trehundra kronor per kvadratmeter för materialet.

Räkna rätt för att veta rätt

Det enda sättet att veta hur mycket ett nytt tak kommer att kosta en är att dels göra en egen kostnadskalkyl samtidigt som man samlar in offerter från olika hantverkare. I dagsläget påverkas priset av flera olika faktorer såsom var du bor och vilket material du väljer att använda dig av. Gör en noggrann undersökning och räkna rätt för att veta vad du ger dig in på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *