Vilket takmaterial ska jag välja?

Vi får löpande in frågor från både befintliga kunder likväl som nya kunder gällande de olika typer av takmaterial som finns. Vilket tak bör jag välja? Vilket tak passar för mitt hus? Varje skiljer det sig så mycket i pris mellan de olika materialen? Det och en del annat tänkte vi kolla lite närmare på i detta inlägg. Syftet är att ge en tydligare samt rättvisare bild av de olika materialen, för att du som beställare ska ha ett bättre underlag. Känner du att vi missat att besvara just din fråga så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad finns det egentligen för olika sorters tak material?

Utmärkt fråga! Det finns i huvudsak fyra olika typer av takmaterial: tegeltak, betongtak, papptak och plåttak. Vilket material som passar din bostad bäst beror i mångt och mycket på byggnadens utformning, önskad hållbarhetstid och givetvis personliga preferenser. Olika firmor är specialiserade på olika material men här kommer en generell bedömning av de olika materialen.

Tegeltak är för många ett naturligt alternativ med anledning av att tegeltak länge varit norm i många städer, speciellt i Stockholm där vi verkar. Ur en estetiskt synvinkel så kan tegel vara ett utmärkt material när man lägger tak då det tenderar att bara bli finare med tiden. Lagom till våren då snön smälter undan och löven försvinner så lyser teglet som finast. Det är absolut inte det billigaste materialet men räknat på dess livslängd, som ofta kan vara på över 40 år, så kan man nästan alltid räkna hem investeringen. Tegeltak lämpar sig väl till de flesta typer av byggnader vilket är en stor fördel ifall att man är osäker på vilket material som ens bostad behöver.

Betongtakets stora fördel är att det är enkelt att lägga. Betong överlag används flitigt i många ombyggnadssammanhang mycket på grund av detta. Det är ett flexibelt och kostnadseffektivt takmaterial som vuxit sig fram som ett populärt alternativ de senaste åren. För dig som beställare finns det dessutom i en mängd olika färger och ytbehandlingar att välja mellan, till många beställares belåtenhet. Ser man till att göra sitt förarbete noggrant med undertaket så har man dessutom ett tak som håller i många år framöver till ett rimligt pris.

Papptak är ett mycket spännande material som har utvecklats mycket de senaste åren. Idag är det förmodligen ett utav de mest prisvärda takmaterialen som garanterar både god hållbarhet, en positiv miljöaffekt samt en vettig prislapp. Kostnaden för ett papptak beror på ett flertal faktorer men i synnerhet på om det befintliga taket behöver rivas. I vissa fall är det nuvarande taket i så pass dåligt skick att det inte går att bara lägga över ett nytt. Det innebär såklart ett större arbete vilket man får ha med i beräkningen. Är du osäker så kontakta oss så kommer vi ut och kollar på kvaliteten utav ditt nuvarande tak.

Plåttak har i Sverige vunnit stor mark mycket på grund av dess fördel under våra ruskiga vintrar. Med hjälp av dess glansiga yta så klarar materialet av att enkelt få bort snö och annat blask, vilket leder till ett mindre behov av snöunderhåll. Ofta används plåttak för byggnader där takvinkeln är skarp. Som de andra materialen så är det anpassningsbart och går även att använda även på plattare ytor, be en takläggare inkomma med sin professionella bedömning innan du beslutar dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *