Hur ofta bör man byta tak?

Äger man en villa eller hus är det mycket man bör tänka på. Taket ligger onekligen högt upp på listan. Takomläggning i sig är ett stort och dyrt projekt som tar både tid och en hel del resurser. Det är även orsaken till att man ska försöka starta det innan någon verklig skada har skett. Hur ofta bör man då byta tak? Svaret på den frågan beror huvudsakligen på materialet som ditt tak är byggt i. De vanligaste materialen kan hålla i 50 år vilket är en lång tid. Här måste det understrykas att livslängden garanteras endast under förutsättning att man sköter underhållet på rätt sätt.  

Olika material har olika livslängd

Som vi skrev i föregående stycke finns det ingen generell regel för hur ofta man bör byta sitt tak. Det som avgör ifall ett byte behövs är själva takmaterialet. Olika material har olika livslängd. Till exempel så varar papptak i 15-20år. Takpannorna har 30 år på sig innan de behöver bytas medan brandtäcktplåt varar ännu längre – hela 40år. Visserligen finns det hus med tak vars tegelpannor inte bytts på 60 år men det är onekligen en lång tid. Huvudregeln är att byta tak innan det börjar läcka.

Tänk efter före

När det kommer till takbyte är det alltid smidigast att planera det innan en verklig skada skett. Håll koll på hur länge ditt takmaterial brukats och se till att lägga om taket innan dess livslängd tagit slut. Vänta aldrig tills taket börjat läcka, då kostar det mer att göra om det. Med andra ord är det smartast att tänka efter före när det kommer till sådana typer av renoveringar. Har du frågor och funderingar kring behovet av takbyte bör du vända dig till en professionell hantverkare. Låt honom undersöka taket, tänk på vad han råder dig till och bestäm sedan hur du vill göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *