Så blir du takläggare

Att arbeta som takläggare är ett fysiskt krävande arbete, och du bör vara i god form för att klara av de fysiska utmaningar som yrket kräver. Du behöver förstås också vara orädd för höjder då du inte har möjlighet att välja bort arbeten utifrån hur högt huset är. Läs mer om yrket som takläggare här, takläggare, och ta reda på om det är något för dig.

Utbilda dig till takläggare på gymnasiet eller på Komvux

Om du väl bestämt dig för att bli takläggare finns det många olika vägar att ta för att nå ditt mål. Om du är ung och fortfarande inte påbörjat gymnasiet än, kan du, när det är dags att välja gymnasium, välja att rikta in dig på takbyggen redan då. Du väljer då byggprogrammet med inriktning på husbygge.

För dig som redan gått gymnasiet har du möjlighet att via Komvux välja en motsvarighet till byggprogrammet. Dock finns denna inrikting inte på samtliga Komvux-skolor, utan enbart på vissa.

Utbilda dig till takläggare på yrkeshögskola

Ytterligare ett alternativ för att utbilda sig till takläggare är att läsa en utbildning på en yrkeshögskola. Hur lång utbildningen är för att bli takläggare på en yrkeshögskola kan variera från skola till skola. I vissa fall går det även att välja i vilken takt man vill läsa utbildningen, det vill säga om man vill läsa den på heltid eller deltid. Om det är några kostnader för att läsa till takläggare på yrkeshögskola kan priserna skilja sig beroende på vilken skola du väljer. Vanligtvis är utbildningen CSN-berättigad, det vill säga att du kan ta studielån och få studiebidrag under studietiden förutsatt att du klarar utbildningen och blir godkänd på samtliga moment och tentor. Den största fördelen med att läsa via en yrkeshögskola är att det ingår många veckors praktik, vilket gör att du får en fot in i branschen och i bästa fall också blir erbjuden jobb på praktikplatsen.

Så mycket kostar det att byta tak

För dig som är villaägare kommer det inte som en överraskning att en takomläggning är och har i princip alltid varit ett dyrt projekt. Vad kostar ett nytt tak egentligen? För att svara på den frågan ska man först och främst vara införstådd med att det finns ganska mycket som påverkar priset på en takläggning. Till exempel kostar ett sådant projekt mer i storstäderna än i glesbygden. Visserligen bör man även ta hänsyn till material och arbete d.v.s. olika hantverkare tar olika mycket.

Det allra smidigaste sättet att få fram den rätta kostnaden är att samla in olika offerter. Tänk på att begära sådana från hantverkare vars erfarenhet inom takarbeten går att bevisa. Samla in de olika erbjudandena så har du konkreta siffror att titta över. Något viktigt att ha i åtanke vid beräkningen är att dela på material och arbetsdelen.

Gör egen kostnadskalkyl

Innan man börjar sin takomläggning ska man givetvis räkna på hur mycket det kommer att kosta. Ett nyttigt tips om den kalkylen är att dela upp material och arbetskostnad. Detta bör göras då du är berättigad till fakturaavdrag på takarbetet men inte på materialet som går åt.

Tänk på följande sätt. Ifall din utvalda hantverkare tar 600 kr/timme och arbetet beräknas att ta 100 arbetstimmar blir därmed arbetskostnaden 60 000 kr. Den kostnaden kan du få avdrag på vilket kommer att sänka den till hälften.

När det kommer till materialet kan priset per kvadratmeter skilja sig markant beroende på om du köper budgetklass eller om du väljer att satsa på dyrare varor. Rekommendationen är att man räknar på ett par eller trehundra kronor per kvadratmeter för materialet.

Räkna rätt för att veta rätt

Det enda sättet att veta hur mycket ett nytt tak kommer att kosta en är att dels göra en egen kostnadskalkyl samtidigt som man samlar in offerter från olika hantverkare. I dagsläget påverkas priset av flera olika faktorer såsom var du bor och vilket material du väljer att använda dig av. Gör en noggrann undersökning och räkna rätt för att veta vad du ger dig in på.

Hur ofta bör man byta tak?

Äger man en villa eller hus är det mycket man bör tänka på. Taket ligger onekligen högt upp på listan. Takomläggning i sig är ett stort och dyrt projekt som tar både tid och en hel del resurser. Det är även orsaken till att man ska försöka starta det innan någon verklig skada har skett. Hur ofta bör man då byta tak? Svaret på den frågan beror huvudsakligen på materialet som ditt tak är byggt i. De vanligaste materialen kan hålla i 50 år vilket är en lång tid. Här måste det understrykas att livslängden garanteras endast under förutsättning att man sköter underhållet på rätt sätt.  

Olika material har olika livslängd

Som vi skrev i föregående stycke finns det ingen generell regel för hur ofta man bör byta sitt tak. Det som avgör ifall ett byte behövs är själva takmaterialet. Olika material har olika livslängd. Till exempel så varar papptak i 15-20år. Takpannorna har 30 år på sig innan de behöver bytas medan brandtäcktplåt varar ännu längre – hela 40år. Visserligen finns det hus med tak vars tegelpannor inte bytts på 60 år men det är onekligen en lång tid. Huvudregeln är att byta tak innan det börjar läcka.

Tänk efter före

När det kommer till takbyte är det alltid smidigast att planera det innan en verklig skada skett. Håll koll på hur länge ditt takmaterial brukats och se till att lägga om taket innan dess livslängd tagit slut. Vänta aldrig tills taket börjat läcka, då kostar det mer att göra om det. Med andra ord är det smartast att tänka efter före när det kommer till sådana typer av renoveringar. Har du frågor och funderingar kring behovet av takbyte bör du vända dig till en professionell hantverkare. Låt honom undersöka taket, tänk på vad han råder dig till och bestäm sedan hur du vill göra.

Olika sorters tegelpannor

Förr i tiden använde man pannor gjorda av tegel när man lade hustak. Tegelpannorna är väldigt populära fortfarande och lyfter upp husestetiken till en högre nivå. Tegelpannorna har en lång hållbarhet och när de väl åldras gör dem det vackert och behåller sitt utseende.  Idag är det många äldre hus som har tegelpannor istället för andra sorters takpannor. Det finns olika sorters tegelpannor då de skiljer sig i form och färg. De rödfärgade är dem som vi ser mest av.

Tegelpannornas för och nackdelar

Tegel är faktiskt en behandlad form av lera. Tegelpannor finns som falsade och ofalsade. De ofalsade används mest på tak med som har en skarp lutning, vanligtvis över 22 grader. Det är väldigt viktigt att ha takpapp när man lägger tegelpannor annars kan fukt tränga ner i taket.

Den största fördelen med att ha tegelpannor på sitt tak är att man sätter en fin stil på sitt hus. En stil som aldrig blir opopulär.

Tegelpannornas största nackdel är att mossa kan få fäste på dem och därmed kan orsaka fuktning av hustaket. En annan nackdel är att tegel är ganska dyrt att köpa jämfört med andra takpannor.

Att lägga tak

Har du köpt ett hus och behöver lägga ett nytt tak kan det kännas svårt att veta hur man ska gå tillväga. Oavsett vilka tegelpannor man väljer att använda sig av är det viktigt att lägga det rätta underarbetet innan själva pannläggningen påbörjas. Läggs inte takpannorna rätt riskerar man att få stora bekymmer framöver. Det allra smartaste är att anlita en professionell takläggare. En kunnig hantverkare kommer inte bara att utföra arbetet rätt utan kan även ge dig tips och råd om vad som passar ditt hus. Därför rekommendeteras det att du kontaktar en hantverkare, går igenom takläggningen med honom och sedan kan du gott pusta ut och bara njuta av resultatet.

Vilket takmaterial ska jag välja?

Vi får löpande in frågor från både befintliga kunder likväl som nya kunder gällande de olika typer av takmaterial som finns. Vilket tak bör jag välja? Vilket tak passar för mitt hus? Varje skiljer det sig så mycket i pris mellan de olika materialen? Det och en del annat tänkte vi kolla lite närmare på i detta inlägg. Syftet är att ge en tydligare samt rättvisare bild av de olika materialen, för att du som beställare ska ha ett bättre underlag. Känner du att vi missat att besvara just din fråga så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad finns det egentligen för olika sorters tak material?

Utmärkt fråga! Det finns i huvudsak fyra olika typer av takmaterial: tegeltak, betongtak, papptak och plåttak. Vilket material som passar din bostad bäst beror i mångt och mycket på byggnadens utformning, önskad hållbarhetstid och givetvis personliga preferenser. Olika firmor är specialiserade på olika material men här kommer en generell bedömning av de olika materialen.

Tegeltak är för många ett naturligt alternativ med anledning av att tegeltak länge varit norm i många städer, speciellt i Stockholm där vi verkar. Ur en estetiskt synvinkel så kan tegel vara ett utmärkt material när man lägger tak då det tenderar att bara bli finare med tiden. Lagom till våren då snön smälter undan och löven försvinner så lyser teglet som finast. Det är absolut inte det billigaste materialet men räknat på dess livslängd, som ofta kan vara på över 40 år, så kan man nästan alltid räkna hem investeringen. Tegeltak lämpar sig väl till de flesta typer av byggnader vilket är en stor fördel ifall att man är osäker på vilket material som ens bostad behöver.

Betongtakets stora fördel är att det är enkelt att lägga. Betong överlag används flitigt i många ombyggnadssammanhang mycket på grund av detta. Det är ett flexibelt och kostnadseffektivt takmaterial som vuxit sig fram som ett populärt alternativ de senaste åren. För dig som beställare finns det dessutom i en mängd olika färger och ytbehandlingar att välja mellan, till många beställares belåtenhet. Ser man till att göra sitt förarbete noggrant med undertaket så har man dessutom ett tak som håller i många år framöver till ett rimligt pris.

Papptak är ett mycket spännande material som har utvecklats mycket de senaste åren. Idag är det förmodligen ett utav de mest prisvärda takmaterialen som garanterar både god hållbarhet, en positiv miljöaffekt samt en vettig prislapp. Kostnaden för ett papptak beror på ett flertal faktorer men i synnerhet på om det befintliga taket behöver rivas. I vissa fall är det nuvarande taket i så pass dåligt skick att det inte går att bara lägga över ett nytt. Det innebär såklart ett större arbete vilket man får ha med i beräkningen. Är du osäker så kontakta oss så kommer vi ut och kollar på kvaliteten utav ditt nuvarande tak.

Plåttak har i Sverige vunnit stor mark mycket på grund av dess fördel under våra ruskiga vintrar. Med hjälp av dess glansiga yta så klarar materialet av att enkelt få bort snö och annat blask, vilket leder till ett mindre behov av snöunderhåll. Ofta används plåttak för byggnader där takvinkeln är skarp. Som de andra materialen så är det anpassningsbart och går även att använda även på plattare ytor, be en takläggare inkomma med sin professionella bedömning innan du beslutar dig.